Disclaimer

Disclaimer

 

De inhoud van deze website is bestemd voor informatief gebruik. Aan (prijs) informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

RijMij B.V. probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die RijMij B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. RijMij B.V. kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden. Hoewel RijMij B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RijMij B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De informatie op deze site, en de pagina’s behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

RijMij B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van RijMij B.V., welke geen eigendom zijn van RijMij B.V., maar die louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van RijMij B.V.. Hoewel RijMij B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door RijMij B.V. worden onderhouden wordt afgewezen. RijMij B.V. is niet aansprakelijk voor (prijs) informatie op websites van haar vestigingen. Deze vestigingen worden door andere rechtspersonen gedreven en de daarbij behorende websites zijn niet in eigendom van RijMij B.V.. De informatie in deze disclaimer geldt tevens voor de activiteiten en informatieverspreiding van RijMij B.V. via sociale media zoals Facebook, Instagram en elk andere kanaal dan ook.

 

Contact en bedrijfsgegevens 

RijMij B.V.

Industrieweg 19

8263 AB Kampen

KvK-nr.: 85189790

BTW-nr.: NL863540296B01

Bank: NL 93 KNAB 0415 6220 85